Medytacje

sesje indywidualne

al. Wiśniowa 33/6, Wrocław

zapisy: 500 241 621
e: magda@wprzestrzeniserca.pl

Medytacja w ciszy, medytacja z mantrą

Celem medytacji jest oczyszczenie podświadomego umysłu i dostrojenie go do wizji
duszy. Można powiedzieć, że jest to mentalny prysznic usuwający negatywne myśli
i przywiązania.

 Cisza czyni nas świadomymi wielu doznań w umyśle. Pozwala podświadomości  zacząć „wyrzucać” z siebie. Podobnie jak bańki powietrza wydobywają się z dna jeziora, podążając na powierzchnię. Stajemy się świadomi myśli, uczuć i procesów, które są tuż poniżej świadomości i które stanowią podstawę dla znacznej części naszego doświadczania życia.

Obserwowanie oddechu w ciszy jest bardzo łagodzące i stopniowo prowokuje świadomą przytomność.

Cicha medytacja jest jedną częścią trzyczłonowego zespołu: ciszy, dźwięku i anahat – „niewzbudzonego dźwięku” serca.

  • Cisza przebudza nas do tego, co znajduje się w podświadomości
  • Mantra przekształca zawartość podświadomości
  • Anahat wprowadza poprzez rytm i dźwięk w „niewzbudzony dźwięk” serca, co zmienia strukturę samej świadomości


 Joga kundalini bada i przełamuje nawyk ignorowania oddechu. Myślcie o oddechu szerzej niż po prostu o respiracji. Zwróćcie uwagę na to, że oddech i ruchy z nim związane są połączone z ruchami wszystkich emocji i myśli.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jogi Bhajan


Oddech jest mantrą

Każdy element wszechświata znajduje się w nieustannym stanie wibracji przejawiającej się nam jako światło, dźwięk i energia. Zmysły ludzkie postrzegają jedynie nieznaczny ułamek tego nieskończonego pasma wibracji, tak więc trudno jest pojąć, iż Słowo wspomniane w Biblii jest w rzeczywistości całością wibracji leżącej u podstaw wszelkiego stworzenia i wspierającej je.

Poprzez użycie mantry można nastroić swoją świadomość na zdawanie sobie sprawy z tej całkowitości. Poprzez wibrowanie w rytmie oddechu pewnego szczególnego dźwięku, który pozostaje w proporcji z tamtym twórczym dźwiękiem, albo strumieniem dźwięku, można rozszerzyć swą wrażliwość na całe pasmo wibracji. Jest to podobne do wydobywania tonu z instrumentu strunowego.

Innymi słowy, gdy wibrujecie, wszechświat wibruje z wami.
                                                                       
                                                                      Jogi Bhajan

Wspieranie się mantrą jak piorunem!

Do głębokiej zmiany podświadomości potrzebne jest jakieś nasiono…..

To nasiono (w sanskrycie bidż), ma trzy główne funkcje, służy za przedmiot skupienia dla umysłu, działa jako punkt podparcia, poprzez który inne myśli można wydźwignąć aż do Nieskończoności oraz działa jako wzorzec Nieskończoności  by stworzyć nowy schemat /nowe połączenie neuronów w umyśle. Jogi Bhajan opisuje ten proces w następujący sposób.

Gdy medytujecie głęboko aż do ekstatycznej autohipnozy, która łączy niebo, ziemię i jaźń, podświadomie uwalniacie powódź myśli, fala za falą. Każda myśl ma wpływ i skutki. By przełamać stare wzorce, musicie wziąć wsparcie pioruna, mantry, by przebić się aż do rdzenia waszych negatywnych myśli i zamienić ich energię na pozytywną.  Idealnym nasieniem jest mantra. Mantra nie jest po prostu jakimkolwiek dźwiękiem czy myślą. Moc mantry tkwi w wibracji jej dźwięku.

Nauka o mantrze jest oparta na wiedzy, iż dźwięk jest formą energii posiadającą strukturę, moc  i zdefiniowany przewidywalny wpływ na czakry i psychikę człowieka.

Bidż mantra mantra nasienia – w kundalini jodze np. 
Sat Naam/ Jestem Prawdą