sesje indywidualne

al. Wiśniowa 33/6, Wrocław

zapisy: 500 241 621
e: magda@wprzestrzeniserca.pl

POLECAM

3 Listopad 2016

Wprowadzenie do technik medytacyjnych na bazie oddechu i mantry

 

Oddech poza podtrzymywaniem podstawowych funkcji życiowych, jest najbardziej potężnym narzędziem naszej transformacji: jest niezbędny do spalania toksyn, uwalniania nagromadzonych emocji, zmiany struktury ciała oraz zmiany świadomości.
Bez oddychania nie byliby
śmy w stanie mówić, ponieważ powietrze daje siły naszemu głosowi.
Bez oddechu nie
bylibyśmy też w stanie doświadczyć naszej pierwotnej, neutralnej mantry – wdechu i wydechu.

,,Oto stara wedyjska opowieść. Pięć głównych zdolności naszej natury – umysł, oddech (prana), mowa, ucho i oko – kłóciło się między sobą, które z nich jest najlepsze i najważniejsze. Odzwierciedla to typowy ludzki stan, w którym umiejętności te nie są zintegrowane, lecz walczą między sobą, rywalizując o kontrolę nad naszą uwagą. Aby rozstrzygnąć spór, owe zdolności naszej natury postanowiły, że każda z nich opuści ciało, by się przekonać, której z nich najbardziej będzie brakowało. Najpierw ciało opuściła mowa, ale ciało nadal istniało, choć było nieme.
Potem odeszły oczy, lecz ciało nadal trwało mimo ślepoty. Następnie przyszła kolej na uszy – ciało funkcjonowało ciągle pomimo głuchoty. W dalszej kolejności ciało opuścił umysł, ale ono nadal istniało mimo braku świadomości. Następnie zaczęła odchodzić prana – ciało zaczęło umierać,
a wszystkie inne zdolności utraciły swoją energię. Wszystkie pospieszyły zatem do prany i prosiły ją, aby została, wychwalając przy tym jej wyższość. Najwyraźniej spór wygrała prana – to ona bowiem daje energię wszystkim naszym zdolnościom, bez niej nie mogą one funkcjonować.
Bez prany nie mamy energii, by uczynić cokolwiek. Dopóki nie nauczymy się pracować z praną, dopóki jesteśmy bezradni w działaniu. ''

Warsztat będzie praktycznym doświadczaniem dwóch wielkich technik stosowanych w jodze kundalini, jednoczących ciało z umysłem - oddechu i mantry.

Prowadzący: Magdalena Rabiega, certyfikowany nauczyciel kundalini jogi

Cena warsztatu: 125 zł

Termin warsztatu: 19.11.2016 r.; godz. 11:00 – 14:00

Co zabrać na warsztat: matę, wygodne miękkie ubranie, ciepłe skarpety oraz grubą książkę

Zapisy do 14.11.2016 r.: kontakt@dalejmama.pl lub pod nr tel. 789 429 110