Psychobiologia

Seje indywidualne

al. Wiśniowa 33/6, Wrocław

zapisy: 500 241 621
e: magda@wprzestrzeniserca.pl

Psychobiologia

Koncepcja Psychobiologii, którą stosuje i wykłada dr. Marzanna Radziszewska – Konopka jest mi bardzo bliska. Od kilku lat w pracy z klientami staram się powiązać problemy egzystencjonalne, zdrowotne i emocjonalne ze stanem świadomości i poprzez ten, je identyfikować i uwalniać.

Jak pisze dr. Radziszewska-Konopka…..

„…Nasze ciała podporządkowane są naturalnym prawom, które kierują zarówno naszym zdrowiem, jak i chorobami. Żadna choroba nie jest dziełem przypadku. Manifestuje się zawsze precyzyjnie w narządzie, tkance ściśle powiązanej ze sposobem, w jaki reagujemy na problemy, które pojawiają się w naszym życiu. Odczytywanie kodu choroby to rozumienie języka naszych emocji i systemu przekonań, który jest kombinacją warunkowania, którego doświadczamy i poziomu świadomości, na którym funkcjonujemy.


Jeśli celem, który sobie stawiamy jest zdrowie, tracimy z oczu coś znacznie ważniejszego – rozumienie tego kim jesteśmy pod warstwą wyobrażeń, które na swój temat stworzyliśmy. Choroba mówi: zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie „Jak postrzegam ludzi, sytuacje? Jak przejawia się to w moim życiu? Co i jak mogę zmienić w swoim postrzeganiu?”. Rozwiązania podejmowane wyłącznie na poziomie fizycznym są jedynie czymś w rodzaju liftingu. Wcześniej czy później choroba może powrócić. Podobny skutek mają rozwiązania problemów na tym poziomie Świadomości, na którym powstały, np. zmiana pracy, czy zakończenie związku bez próby zrozumienia dlaczego stworzyliśmy problematyczną relację. Praca z chorobami i życiowymi ograniczeniami to praca nad przekraczaniem poziomów Świadomości. Ciało podąża za tymi zmianami automatycznie.”

Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele czynników ma na nas wpływ. Zapraszam więc na konsultacje, podczas których wspólnie będziemy odkrywać dysfunkcyjne wzorce życiowch doświadczeń.

 Z uwagi na to, że podczas sesji mam wyłączony telefon proszę o kontakt email.